Představení

Spolek pro podporu partnerství škol Brno – Stuttgart

  • Spolek vznikl v roce 2006.
  • Je to sdružení profesní, otevřené a nepolitické a úzce spolupracuje se statutárním městem Brnem.
  • Činnost spolku je zaměřena na spolupráci s partnerskými organizacemi ve Stuttgartu.
  • Spolek zprostředkovává mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání.
  • V popředí zájmu Spolku jsou výměny žáků a učitelů ze škol ve Stuttgartu a v Brně.
  • Spolek pořádá mezinárodní konference a mezinárodní projekty.
  • Sdružuje ředitele škol, pedagogické pracovníky, školy, školská zařízení a další subjekty.

Představenstvo spolku